Forumi i konferencije

Posljednjih godina održano je više od 15 dana i foruma o nenasilju. Posljednja konferencija održana je u Madridu u studenom 2017 s aktivnostima u Kongresu zastupnika, u gradskom vijeću Madrida i u kulturnom centru El Pozo. Nadamo se da će u ovom 2ªMM-u, pored aktivnosti na svakom mjestu, postojati Konferencija ili Forum od barem jednog dana, koji će moći razmjenjivati, raspravljati i planirati buduće akcije, osim konvergiranja organizacija i suradnika.

Trenutno nema nadolazećih događaja.