CYBERFESTIVAL Bez nuklearnog oružja

CYBERFESTIVAL Bez nuklearnog oružja

Građani svijeta imaju pravo slaviti stupanje na snagu Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPAN) koji će se održati u Ujedinjenim narodima 22. To je postignuto zahvaljujući potpisivanju 1 zemalja i ratifikaciji 2021 države, kojima zahvaljujemo na hrabrosti u suočavanju s velikim

O stupanju na snagu TPAN-a

Komunikacija o stupanju na snagu Ugovora o zabrani nuklearnog oružja (TPAN) i 75. godišnjici Rezolucije 1 [i] Vijeća sigurnosti UN-a Suočeni smo s „načelom eliminacije nuklearnog oružja“. 22. siječnja na snagu stupa Ugovor o zabrani nuklearnog oružja (TPAN).